FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/04/2023 - 11:48 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०८०-०८-१८.pdf

INVITATION FOR BIDS

८०/८१ 11/21/2023 - 10:22 PDF icon Minitruck_tender_2080-08-05.pdf

Invitation for Bids for the Construction of Lamkichuha Hospital Building

८०/८१ 11/10/2023 - 11:48 PDF icon Lamkichuha Hospital Building Invitation Bid.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/07/2023 - 13:00 PDF icon Notice_Vehicle_2080-07-21.pdf

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Medicines

८०/८१ 11/01/2023 - 16:30 PDF icon Medicine Quotation.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्बन्धी सूचना । तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०७।१४

८०/८१ 10/31/2023 - 11:55 PDF icon Tender_Notice_2080-07-14_3rd.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्बन्धी सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०७।१४

८०/८१ 10/31/2023 - 11:48 PDF icon Tender_Notice_2080-07-14.pdf

Invitation for Sealed Quotation

८०/८१ 10/04/2023 - 11:23 PDF icon Sealed_Quotation_seed.pdf

INVITATION FOR BIDS

८०/८१ 09/29/2023 - 13:25 PDF icon Bolpatra _Vehicles.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E- Bidding) सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/22/2023 - 10:48

Pages