FAQs Complain Problems

लम्किचुहा नगरपालिका वडा न. ०२ बघिनिया टोल स्थित रहेका एलानी प्रति जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिका लागि प्रकाशित ७ दिने सूचना |

लम्किचुहा न.पा . ०२ बघिनिया स्थित रहेका भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासिहरुका प्रती ,ऎलानी जग्गा नापजाँच गर्दा तपशिल बमोजिम को बिवरण पाइएकोले सम्बन्धित सबैमा सुचना को ०७ दिन भित्र जग्गा  हकदाबी ,क्षेत्रफल बिबाद मिलान  ,नाम ,दर्ता कोड मिलान पहल गर्न का लागि लिखित निवेदन सहित वडा कार्यालय ,भुमी शाखा मा  आफ्नो निवेदन निस्सा सहित सम्पर्क मा आउनुहुन जानकारी का लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: