FAQs Complain Problems

वडा न. २

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर गूगल प्लस कोद
१. निशा पन्त सहायक चौथो ९८११६८७८४७ J4HM+R3 Lamkichuha
२. अस्मिता साउँद का.स. ९८६५८३५२५४  
३. पूर्ण देवकोटा स. क.अ. ९८४८२४६३०५  
Ward Contact Number: 
९८६५८३५२५४