सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयाेजनका लागि नाम नविकरण सम्बन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयाेजनका लागि नाम दर्ता सम्बन्धि सूचना

बिधालय संचालनमा एकरुपता सम्बन्धमा

०-१२ संचालित बिधालयहरुले २०७५/०५/०५ देखि अनिवार्य रुपमा १० बजे देखि  ४ बजे कक्षा संचालन गर्नु हुन सम्पूर्ण नगर क्षेत्र भित्रका बिधालय,शिक्षक,बिधार्थी र अभिभावकहरुलाई जानकारी गराइन्छ !

Pages