परिचय

नेपाल सरकारको मिति २०७१/०१/२५ गतेको निर्णयानुसार कैलाली जिल्लाको साविक बलिया गा.वि.स. र चुहा गा.बि.स.लाई संयुक्त रुपमा लम्कीचुहा नगरपालिका घोषणा भई बिधिवत रुपमा २०७१/०२/१३ गतेका दिन लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन भएको थियो ।